-

Zomer in schoolmoestuinen

Moestuin in school.

Heel wat scholen hebben of hadden een moestuin. Vanaf het einde van de 19de eeuw investeerde de overheid in tuinbouwscholen voor jongens. Kloosterordes richtten landbouwhuishoudscholen voor meisjes op. De jongens werden er opgeleid tot land- en tuinbouwers, de meisjes werden klaargestoomd om - onder andere - de moestuin op de boerderij van hun toekomstige echtgenoot te bestieren. De landbouwhuishoudscholen verdwenen vanaf de jaren 1960, de tuinbouwscholen bleven bestaan. Maar niet alleen daar waren schoolmoestuinen. Heel wat volkstuingroepen legden samen met scholen in de buurt moestuinen voor de leerlingen aan. En vandaag stampen bijvoorbeeld vrijwilligers van Landelijke Gilden schoolmoestuinen uit de grond. Allemaal om nieuwe generaties moestuinkennis en -goesting bij te brengen.

Hoe overbrug(d)en zij de zomervakantie, waarin een groot deel van het werk om te oogsten en bewateren, viel? In de moestuin van het Heilig Hartinstituut in Heverlee onderhielden de zusters de moestuin tijdens de vakantiemaanden. In De Wijnpers, een provinciale land- en tuinbouwschool in Leuven, nam de conciërge het nodige moestuinwerk voor zijn rekening. Vandaag gaan buren, leerlingen, hun ouders én leerkrachten in juli en augustus vrijwillig naar de moestuin. Het vergt werk om de planten van voldoende water te voorzien maar de oogst maakt het de moeite waard.

Leerlingen aan het werk in de schoolmoestuin van het Heilig Hartinstituut in Heverlee, 1930-1936 © Thill-Nels. Collectie Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee.