Over ons

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw is het kenniscentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het wil, samen met andere geïnteresseerden, het erfgoed en de geschiedenis van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit materieel en immaterieel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst. 

MOES-tuin is een project waarbij we kunnen rekenen op heel wat partners.

Samen met ’t Grom en Huis van Alijn brengen we het moestuinerfgoed in kaart en presenteren we het. Met Erfgoed Haspengouw, CO7 en Erfgoedcel Mechelen zetten we een geëngageerde werking op in de proeftuinen. In elke proeftuin brengen we moestuiniers en organisaties op de been en werken we samen met lokale erfgoedpartners en leden van moestuinorganisaties Velt, Tuinhier en Landelijke Gilden. Vertegenwoordigers van deze moestuinorganisaties en plattelandsbeweging maken deel uit van de stuurgroep van dit project en zorgen voor een inhoudelijk klankbord. Cera stelt haar expertise inzake participatie ter beschikking met het oog op empowerment van diverse groepen in de maatschappij.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

 

Contacteer ons

Heb je vragen? Wil je graag bijdragen aan het project?  Heb jij een moestuingeschiedenis of -kennis die je wil delen? Contacteer ons!