algemene voorwaarden

CC-BY

De teksten op deze website mogen vrij gebruikt worden mits bronvermelding 

Bron: www.moes-tuin.be - Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG).

De eigendomsrechten op het beeldmateriaal rusten bij de vermelde eigenaren. Beelden mogen niet gekopieerd of hergebruikt worden mits toestemming van de originele bewaargever en eigenaar en conform de auteursrechtenwetgeving.

Het beeldmateriaal bevat ook verweesde werken. CAG heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft CAG er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Cookie policy