-

Wintersnoei van fruitbomen

Snoeischaar, collectie Kasteel Hex

Gezonde fruitbomen hebben een prachtige meerwaarde voor een moestuin. Vroeger vond je in bepaalde regio’s (zoals de Kempen) of rijkere moestuinen, hagen met fruitbomen rondom de groentetuin. In kasteelmoestuinen groeide van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw leifruit tegen de muren die de moestuin omringden. En soms ook fruithagen die de moestuinvakken afbakenden. Deze hagen worden contre-espaliers genoemd. Zowel de fruithagen als het leifruit werden gekweekt op zwakke onderstammen. Boeren met een moestuin hadden veeleer een hoogstamboomgaard naast de groentetuin. Tussen de rijen bomen konden dieren grazen. 

Snoeien is noodzakelijk om de bomen vol leven en oogstrijk te houden. Bomen met pitvruchten, zoals appels en peren, snoei je in de winter en (na)zomer. Voor de wintersnoei is eind februari of maart ideaal. Op dat moment kan een beginnende snoeier het verschil zien tussen blad- en bloemknoppen, wat foutjes voorkomt. Tijdens een wintersnoei worden oudere takken ingekort zodat er nieuwe twijgen op groeien in het voorjaar. Daaraan komen bloesems en nadien vruchten. Maar de wintersnoei is ook essentieel voor de ‘vormsnoei’ om de boom een mooie vorm of structuur te geven. Zeker in de eerste jaren na de aanplanting van een appel- of perenboom is een wintersnoei belangrijk. 

De wintersnoei heeft dus een andere functie dan snoeien in de zomer of het najaar. Dan wordt de algemene groei van takken en bladeren ingeperkt. Want hoe meer energie een boom in de groei van vele takken en bladeren steekt, hoe minder kracht er overblijft voor de vruchten. In de zomer is de sapstroom al minder heftig dan in het voorjaar, zodat de wonden na het snoeien snel genezen. 

Zelf aan de slag? Om de wintersnoei goed uit te voeren, heb je kennis en kunde nodig. Pomko is een collectief dat zich inzet om fruiterfgoed te bewaren. Op hun website kom je heel wat te weten over snoeien, fruitrassen en -soorten en veel meer. Bij Pomko kan je ook lessen wintersnoei en andere workshops volgen.

Snoeischaar © collectie Kasteel Hex