-

Het weer voorspellen

Barometer.

Gaat het regenen, hagelen of stormen? Weersverschijnselen hebben een impact op de moestuin. Van oudsher houden moestuiniers het weer in de gaten. Vandaag luisteren we naar het weerbericht of gebruiken we buienapplicaties. Maar hoe ging dat vroeger? 

Hubert Van Hulle raadt in zijn boekje Moeshovenierderij elke moestuinier aan een barometer of ‘luchtweger’ aan te schaffen. Maar daarnaast kan nauwkeurig observeren de moestuinier helpen: 

“Valt het schouwzwart met stukken uit de schouwen: zeker regen; insgelijks wanneer watervogels schreijen en duikelen, of de bieën zich niet van hunne korve verwijderen; als de haan ’s avonds of op buitengewone uren kraait; de zwaluwen digt bij de aarde vliegen; de padden uitloopen; de katten zich kammen; de honden den grond krabben, gras eten en al grollende blaffen. (…) Wind is des zomers te verwachten wanneer het schaapkenslucht is (…); wanneer de lucht bij zonnenondergang zeer vurig is; wanneer het vuur sprankelt, den trok hevig is en de vlam pijlregt de schouw in vliegt. ’s Morgens vroeg donder, is altijd sterken winden op den dag. Rond de dag- en nachtevening (équinoxe) heeft men alle jaren storm. (…) Noorderwinden duren gewoonlijk 3, 6 of 9 dagen. Na hevigen zuiderwind: regen; zwarte grijze gebergd schijnende wolken: onweder. (…) Overigens: wat vóór den tijd komt, komt niet wanneer het tijd is, en wat op zijnen tijd niet komt, komt later.” 

Je kan Moeshovenierderij vinden in de bibliotheek van Universiteit Gent of hier lezen.

Barometer en thermometer in een kast, circa 1785-1800. Collectie Rijksmuseum.