-

De Biotope

Man met oogst in moestuin.

De expo ‘MOES-tuin leeft’ staat tot 15 augustus in De Palingbeek in Ieper. Maak je in de buurt een fiets-of wandeltocht? Knooppunten leiden ook door het mooie kasteelpark van De Lovie vzw. Daar kan je een interessante moestuin verkennen. De Lovie vzw is een sociale organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Sinds dertig jaar heeft de hoeve Biotope een moestuin waar hoevemedewerkers met een beperking tuinieren. Het is een open ontmoetingsplek waar samenwerkingen met vrijwilligers, studenten en de (boven)lokale omgeving centraal staan. 

Het werk in de moestuin wordt aangepast aan ieders mogelijkheden, interesses en talenten. Er gaat aandacht naar ergonomie en mentaal welzijn. De werkwijzen worden aangepast indien nodig. De opbrengst is belangrijk want wordt gebruikt in de keuken én het verwerken van de oogst is een belangrijke activiteit. Maar de kwaliteit en zin van wat de hoevemedewerkers doen in de moestuin, is het allerbelangrijkste. Ze helpen bij ieder moment van het teeltproces: van zaaien tot oogsten. Dat brengt voldoening en trots. Na de oogst vieren ze samen. 

Nieuwsgierigen zijn welkom, maar bewaar de rust van de plek.

Meer info over De Biotope vind je hier.

Tuinier met moestuinoogst in de Biotope. Collectie De Lovie vzw.